fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

środa, 28 marca 2012 12:12

13 marca br. w warszawskim EXPO XXI odbyo si II Forum Maych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW). Uczestnicy konferencji i wystawcy dyskutowali o rozwoju maej energetyki wiatrowej (MEW) w wietle planowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy o odnawialnych rdach energii przepisw dotyczcych wsparcia dla mikroinstalacji odnawialnych rde energii (OZE).


Specjalnymi gomi konferencji byli: prof. Maciej Nowicki, byy Minister rodowiska oraz Janusz Pilitowski, kierujcy nowo powstaym Departamentem Energii Odnawialnej. Minister Nowicki zaznaczy, e aktualnie Polska znajduje si w kluczowym momencie, gdy powstajca ustawa o OZE moe zapobiec dryfowaniu polskiej gospodarki i ograniczeniu konkurencyjnoci. Jednym z rekomendowanych rozwiza przedstawionych przez Ministra Nowickiego byy stae taryfy typu FiT, ktre gwarantuj stabilno rozwoju rynku i ograniczaj ryzyko inwestycyjne, zarwno dla inwestora, jaki i instytucji finansujcej.

Z kolei p. Janusz Pilitowski sceptycznie wypowiedzia si nt. dalszego wsparcia dla wspspalania biomasy z wglem oraz duych zamortyzowanych hydroelektrowni, ktre jest niesprawiedliwe z uwagi na stosunek niewspmiernie wysokich przychodw do poniesionych kosztw i nakadw inwestycyjnych. Ponadto mwca doceni wag zacht dla inwestorw MEW zwizanych ze zwolnieniami z podatku dochodowego, czy ulg budowlanych, ktre skutecznie mogyby stymulowa rynek, jednak zaznaczy take ograniczenia budetu pastwa. Wedug wstpnych ustale waciciele mikroinstalacji bd mogli skorzysta ze sprawdzonego systemu wsparcia w postaci staych taryf (FiT). Przedstawiciel Ministerstwa doda, e dodatkowe koszty mogyby zosta przeniesione na operatora systemu przesyowego (tak jak w Niemczech), ale wskaza na konieczno przygotowania odpowiedniego algorytmu rozlicze.

Pena tre podsumowania i wnioskw znajduje si w zakadce "Podsumowanie i wnioski"

 

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci