fot. Roman

 

 

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

Start
Aktualności Forum MEW


Co dalej z sektorem małej energetyki wiatrowej?
czwartek, 04 września 2014 11:55

Mała elektrownia wiatrowa 5kW

Mała elektrownia wiatrowa 5kW

Instytut Energetyki Odnawialnej zwraca się do przedstawicieli rynku małej energetyki wiatrowej i wszystkich zainteresowanych z prośbą o wzięcie udziału w badaniu opinii nt. problematyki prawno-finansowej oraz kierunków rozwoju tego sektora energetyki odnawialnej.

Na podstawie udzielonych przez Państwa odpowiedzi zostanie opracowane stanowisko Forum Małej Energetyki Wiatrowej ws. aktualnych i proponowanych rozwiązań legislacyjnych dotyczących sektora małej energetyki wiatrowej, które będzie przedstawione 15 września br. w Sejmie, podczas wysłuchania publicznego ws. rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ankieta składa się z 4 kroków i jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 min. Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

 
prof. Maciej Nowicki o systemie wsparcia mikrogeneracji w Polsce
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:57

Wywiad z prof. Maciejem Nowickim nt. stałych taryf zastępczych typu "feed in tariff" przeprowaszony 13 marca w Warszawie podczas II Forum Małej Energetyki Wiatrowej.

 
Wywiad Elektro Info z Grzegorzem Wiśniewskim, Prezesem IEO
czwartek, 29 marca 2012 11:12

Grzegorz Wiśniewski wypowiada się na temat wsparcia mikrogeneracji w świetle projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 
Wnioski z II Forum Małej Energetyki Wiatrowej - zielone światło dla FiT
środa, 28 marca 2012 12:12

13 marca br. w warszawskim EXPO XXI odbyło się II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW). Uczestnicy konferencji i wystawcy dyskutowali o rozwoju małej energetyki wiatrowej (MEW) w świetle planowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii przepisów dotyczących wsparcia dla mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

 

 


Specjalnymi gośćmi konferencji byli: prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska oraz Janusz Pilitowski, kierujący nowo powstałym Departamentem Energii Odnawialnej. Minister Nowicki zaznaczył, że aktualnie Polska znajduje się w kluczowym momencie, gdyż powstająca ustawa o OZE może zapobiec dryfowaniu polskiej gospodarki i ograniczeniu konkurencyjności. Jednym z rekomendowanych rozwiązań przedstawionych przez Ministra Nowickiego były stałe taryfy typu FiT, które gwarantują stabilność rozwoju rynku i ograniczają ryzyko inwestycyjne, zarówno dla inwestora, jaki i instytucji finansującej.

Z kolei p. Janusz Pilitowski sceptycznie wypowiedział się nt. dalszego wsparcia dla współspalania biomasy z węglem oraz dużych zamortyzowanych hydroelektrowni, które jest niesprawiedliwe z uwagi na stosunek niewspółmiernie wysokich przychodów do poniesionych kosztów i nakładów inwestycyjnych. Ponadto mówca docenił wagę zachęt dla inwestorów MEW związanych ze zwolnieniami z podatku dochodowego, czy ulg budowlanych, które skutecznie mogłyby stymulować rynek, jednak zaznaczył także ograniczenia budżetu państwa. Według wstępnych ustaleń właściciele mikroinstalacji będą mogli skorzystać ze sprawdzonego systemu wsparcia w postaci stałych taryf (FiT). Przedstawiciel Ministerstwa dodał, że dodatkowe koszty mogłyby zostać przeniesione na operatora systemu przesyłowego (tak jak w Niemczech), ale wskazał na konieczność przygotowania odpowiedniego algorytmu rozliczeń.

Pełna treść podsumowania i wniosków znajduje się w zakładce "Podsumowanie i wnioski"

 
Ministerstwo Gospodarki podczas Forum Małej Energetyki Wiatrowej
poniedziałek, 05 marca 2012 15:45

Podczas tegorocznej edycji Forum MEW, Ministerstwo Gospodarki będzie reprezentowane przez kierującego nowo powstałym Departamentem Energii Odnawialnej p. Janusza Pilitowskiego, który nadzorował prace nad opublikowanym w grudniu ub. roku projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dyrektor Pilitowski zabierze głos w dyskusji ekspertów nt. mikrogeneracji w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Ponadto w programie przewidziano prezentację nt. wsparcia małych elektrowni wiatrowych w ustawie o OZE, która zostanie wygłoszona przez p. Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Gospodarki.

 
prof. Maciej Nowicki będzie uczestnikiem panelu ekspertów Forum MEW
poniedziałek, 05 marca 2012 15:04

Udział w panelu dyskusyjnym ekspertów poświęconemu mikrogeneracji w ustawie o odnawialnych podczas Forum MEW potwierdził prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska w latach 2007-2010 oraz laureat nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. ekologicznego nobla. Prof. Maciej Nowicki pełnił także funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryżu, przewodniczącego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Prof. Maciej Nowicki to najbardziej uznany polski ekolog, naukowiec i działacz społeczny, autor wielu publikacji i książek poświęconych tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ponadto uczestnik kilkuset konferencji krajowych i zagranicznych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej środowisku

 

Rynek MEW w Polsce '2010

 

Znajdź Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualności